Winans Dakwerken

Producten

Groot aantal producten

Wij leveren en verwerken een groot aantal producten. Aangezien Winans Dakwerken gespecialiseerd is op alle fronten binnen ons vakgebied zijn wij bij de meeste leveranciers bekend.

Bitumineuze dakbedekkingsproducten worden verwerkt. Ook de verschillende kunststofbedekkingen. Om u een idee te geven worden zaken als EPDM, PVC, ECB en vele andere producten van kunststof door Winans Dakwerken met gespecialiseerde vakmensen verwerkt.

De vraag naar deze speciale productgroepen neemt ook steeds meer toe. Dit heeft met name te maken met de applicaties op de daken die steeds meer deskundigheid en opleiding van de medewerkers van u en Winans Dakwerken vragen.

Door deze complexiteit is het er niet makkelijker op geworden. De daken worden steeds complexer dit heeft ook te maken met de klimaat veranderingen.

Wat kunnen we hier aan doen met platte daken?

Groendaken, waterretentiedaken, energiedaken en leefdaken zijn dakoplossingen die de stedelijke problematiek kunnen verbeteren.

Mossedum daken en tuindaken bijvoorbeeld kunnen prima worden ingezet als waterbuffering. Hierdoor ontlasten we met onze platte daken de extremen die er kunnen ontstaan met wateroverlast.

Woonwijken die te maken kunnen krijgen met extreme neerslag kunnen middels deze waterbuffering wellicht de riolering ontzien. Natuurlijk zijn er ook kansen op het gebied van CO2 reducties. Dit kan via de groendaken die dit op een natuurlijke wijze tewerkstelligen, maar ook met nieuwe producten. Zo zijn er bitumineuze dakbanen die in C02 reducties kunnen voorzien.

Ook kunnen dakbanen vandaag de dag worden voorzien van slimme energieopwekkers. Dit zijn ontwikkelingen van de laatste jaren. Al met al een wirwar van mogelijkheden die het er voor de ontwerpers van platte daken niet eenvoudiger op maakt.Voor deze zaken en de kennis hierover kunt u uiteraard een beroep doen op Winans Dakwerken. Wij zijn bereid om u geheel vrijblijvend een gedegen advies aan te reiken.

Ook wordt er vandaag de dag op de daken geëist een gedegen RIE te verzorgen. Deze risico’s-Inventarisaties moeten door veiligheidsdeskundigen opgesteld worden. Hierin kunnen wij u als Winans Dakwerken ook bijstaan. Hebt u op dit gebied vragen stel ze gerust zodat we samen een veilig dak kunnen maken.